Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Ile kosztuje czas antenowy? O kwoty wydane na promocję zapytaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św.!

35 520,50 w roku 2020, 19 557 w roku 2019, 29 520 – zł w roku 2018, 29 520 zł – w roku 2017, 14 760 zł – w roku 2016, 4 428 zł – w roku 2015 i 4 428 zł w roku 2014 – tyle na promocję w lokalnych mediach w ciągu 6 lat wydał Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. W sumie 137 733, 50 zł. Co więcej najwięcej środków wydatkowanych było w 2020 roku, który w Polsce upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Czy w dobie mediów społecznościowych promocja tego typu instytucji w lokalnych mediach jest potrzebna i jakie korzyści przynosi tym, z myślą o których powstały Powiatowe Urzędy Pracy?

zdjęcie ilustracyjne/naOSTRO.info

– Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw – czytamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. 

8 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św. zapytaliśmy jaki był koszt promocji, a także płatnych ogłoszeń i informatorów PUP w Ostrowcu Św. w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 w oparciu o poszczególne media. Jakie usługi obejmowała promocja? Jakie środki pochodzące z budżetu PUP w Ostrowcu Św. zaplanowano na promocję, zamieszczanie płatnych informatorów, a także plakatów etc. na rok 2021 w lokalnych mediach, a także czy odbył się przetarg/konkurs na zamieszczanie płatnych ogłoszeń materiałów promocyjnych, emisję tych materiałów w lokalnych mediach? Prosiliśmy także o podanie linku do konkursu/przetargu na BIP.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Od 2014 roku do roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. na promocję wydał 137 733, 50 zł. W roku 2020 środki te były najwyższe. Wyniosły bowiem 35 520,50 zł: Effect Studio Company – 19 926 zł, Radio Ostrowiec – 6 800 zł (umowa na czas 02.01.2020 r do 31.1.2020 r.), Świętokrzyska Grupa Mediowa – 8 794,50 zł (umowa na czas 02.01.2020 r do 31.1.2020 r.) W roku 2019: Effect Studio Company – 17 712 zł, Świętokrzyska Grupa Mediowa – 1 845 zł (umowa na czas  01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.) W roku 2018: Effect Studio Company: 29 520 zł. Rok 2017: Effect Studio Company: 29 520 zł. Rok 2016: Effect Studio Company 14 760 zł. Rok 2015: Effect Studio Company 4 428 zł. Rok 2014: 4 428 zł.

 – Wyżej wymienione kwoty zostały zapłacone ze środków Funduszu Pracy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W latach 2014-2020 poniesiono wydatek z budżetu PUP  w Ostrowcu Św. w kwocie 173 zł za zamieszczenie ogłoszeń w Gazecie Ostrowieckiej. W latach 2014-2020 PUP w Ostrowcu Św. prenumerował „Gazetę Ostrowiecką”  płatne ze środków budżetu PUP  Czytamy w odpowiedzi.  

Zapytaliśmy także co konkretnie obejmowała promocja. Co ciekawe w przypadku Radia Ostrowiec jest to „obsługa medialna Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św.” Jednak nie wiemy co kryje się pod tym sformułowaniem, biorąc pod uwagę fakt, że z inna rozgłośnią radiową umowa jest już prezyzyjniesza. O szczegóły dopytamy.

W przypadku  Świętokrzyskiej Grupie Mediowej promocja obejmowała: przeprowadzenie przez ŚGM na zlecenie Zleceniodawcy kampanii reklamowej, polegającej na realizacji audycji informacyjnych przez okres 10 minut czasu antenowego tj. 20 minut czasu antenowego w obrębie miesiąca, cykliczną emisję programu w stałym, określonym wcześniej terminie (premiera + powtórki), możliwość wymiennego wykorzystania czasu antenowego  na emisję komunikatów, informacji etc. w ramach  spotów radiowych o czasie do 20 sekund (60 emisji w obrębie miesiąca). 

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

W przypadku Effect Studio Company (Lokalna TV) przedmiotem umowy była: emisja informacji w formie komunikatów i ogłoszeń, które Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. każdorazowo będzie przekazywał do redakcji. Łączna ilość publikacji nie może przekroczyć 10 minut czasu antenowego na kanale Lokalna TV;  publikacja informacji w formie komunikatów i ogłoszeń, które Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. każdorazowo będzie przekazywał  do redakcji na portalu lokalna telewizja.pl. Łączna ilość publikacji nie może przekroczyć 20 banerów w czasie jednego miesiąca. 

– Dodatkowo Wykonawca będzie realizował: emisję ogłoszeń i komunikatów w programie Lokalna TV + pasek informacyjny (scroll) w analogowej sieci TV kablowej i na platformie cyfrowej Vectra.  Możliwość emisji plansz informacyjnych, ogłoszeń i komunikatów na kanale planszowym L.TV24, emitowanym 24 godziny na dobę w analogowej sieci telewizji kablowej na terenie miasta Ostrowca Św., emisję informacji i zrealizowanych w oparciu o umowę materiałów telewizyjnych  w mediach społecznościowych na profilu Lokalna TV Ostrowiec, odredakcyjny przekaz informacji w codziennym serwisie TELEFAKTY – czytamy w odpowiedzi.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu  Św., odpowiadając na  czy odbył się przetarg/konkurs na zamieszczanie płatnych ogłoszeń materiałów promocyjnych, emisję tych materiałów w lokalnych mediach odsyła nas do art. 4 pkt 3 litery g) i h) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wyłączenie ustawy obejmuje bowiem „nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych – udzielanych przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych, h) zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych.

Czy w dobie mediów społecznościowych promocja tego typu instytucji w lokalnych mediach jest potrzebna i jakie korzyści przynosi tym, z myślą o których powstały Powiatowe Urzędy Pracy?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this