Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Tydzień prac Urzędu Marszałkowskiego w filmowym skrócie [VIDEO]

Od odsłonięcia pomnika Przemysława Gosiewskiego, po pieniądze dla starachowickich strażaków! Tydzień prac Urzędu Marszałkowskiego w filmowym skrócie!

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mieczysław Gębski i radny Grzegorz Banaś wzięli udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Przemysława Gosiewskiego, wicepremiera, posła z województwa świętokrzyskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Gośćmi uroczystości, które odbyły się w Kielcach, byli członkowie rodziny Przemysława Gosiewskiego – rodzice Jadwiga i Jan Gosiewscy, żona Beata Gosiewska wraz z dziećmi, a także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski  i premier RP Mateusz Morawiecki.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kieleckiej Bazylice Katedralnej, po której uczestnicy przeszli na ulicę Warszawską, obok Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”, pod pomnik upamiętniający Przemysława Gosiewskiego. W uroczystym odsłonięciu pomnika wzięli udział Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier RP Mateusz Morawiecki, reprezentujący Prezydenta RP Lucjusz Nadbereżny – członek Narodowej Rady Rozwoju, europosłowie i parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, środowisk akademickich, kombatanci, licznie przybyli Kielczanie.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS podkreślał znaczenie upamiętnionego w Kielcach pomnikiem Przemysława Gosiewskiego w rozwoju regionu świętokrzyskiego i całej Polski.

– Przemysław Gosiewski był najbardziej niezwykłym człowiekiem spośród wszystkich, których znałem i znam. Był osobą niebywałej energii, dla którego nie było rzeczy niemożliwych, który poświęcił wiele uwagi i serca ziemi świętokrzyskiej. Dla niej walczył o rozwój, wspierał inicjatywy. Działał zawsze w kierunku, który służył Polsce, służył społeczeństwu – mówił Jarosław Kaczyński.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Po raz 15. wręczono nagrody Świętokrzyskiego Anioła Dobroci. Statuetki otrzymali: Ewa Sałaj, Urszula Przygodzka oraz Anna i Edward Zawieruchowie.

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Świniary (gmina Łoniów).

Kolejne 870 metrów drogi wojewódzkiej 872, przebiegającej przez miejscowość Świniary w gminie Łoniów, oficjalnie oddano do użytku kierowców i pieszych. W odbiorze inwestycji wzięli udział członkowie Zarządu Województwa: Mariusz Gosek i Marek Jońca oraz radni Sejmiku Województwa: Paweł Krakowiak i Andrzej Swajda.

W ramach inwestycji wzmocniono i poszerzono do 6,5 metra istniejącą nawierzchnię jezdni, przebudowano zjazdy do posesji, powstały chodniki i zatoki autobusowe. Wykonano także odwodnienie, umocniono skarpy i dno rowów oraz ustawiono bariery zabezpieczające ruch pieszy.

 – Inwestycja niezwykle ważna, łącząca świętokrzyskie w śladzie komunikacyjnym z Baranowem Sandomierskim na Podkarpaciu – podkreślił Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

Wartość inwestycji to ponad 2 mln 270 tys. zł. – Poszerzona jezdnia, chodniki, zatoki przystankowe, ale przede wszystkim uporządkowany system drogowy poprawiają bezpieczeństwo i komfort jazdy. To kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej 872, na który czekali mieszkańcy Świniar oraz gminy Łoniów – zaznaczył Marek Jońca, członek Zarządu Województwa. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowe DYLMEX – INWESTYCJE ze Staszowa.

– Warto podkreślić dobrą współpracę samorządu województwa, odpowiadającego za realizację inwestycji, z samorządem gminy Łoniów, który przygotował dokumentację – dodaje Mariusz Gosek.


fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Gminy: Staszów, Działoszyce i Masłów otrzymały ponad 3 mln zł dotacji na modernizację oświetlenia i termomodernizację budynków.

2 jednostki ochotniczej straży pożarnej z gminy Staszów, Działoszyce oraz placówki oświatowe z gminy Masłów otrzymają wsparcie finansowe z RPO WŚ w realizacji projektów termomodernizacyjnych i unowocześniających oświetlenie. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

– Podpisujemy dzisiaj cztery umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zadań z zakresu efektywności energetycznej: modernizacji oświetlenia oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Ciekawe projekty, które uzyskały dofinansowanie, przygotowali strażacy z Niemścic oraz z Łukawicy w gminie Staszów i tam uda się m.in. docieplić budynki strażnic. W Działoszycach wymienione będą lampy uliczne w 33 miejscowościach, a gmina Masłów przeprowadzi remonty w szkole w Brzezinach oraz w Mąchocicach-Scholasterii – dodał marszałek.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Z udziałem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale IPN w Krakowie. Komitet obradował w Centrum Edukacyjnym IPN “Przystanek Historia” w Kielcach.

Podczas spotkania zostały omówione nowe wnioski o upamiętnienia na terenie województwa świętokrzyskiego. Pod ocenę i głosowanie została poddana propozycja umieszczenia na terenie Kielc jedenastu tablic upamiętniających postaci z okresu II wojny światowej, zgłoszone przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Komitety Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej od 2016 roku stanowią lokalne organy doradcze w zakresie polityki historycznej. W skład Komitetu wchodzą osoby wyróżniające się działalnością społeczną, naukową i popularyzatorską na rzecz pamięci narodowej i opieki nad miejscami pamięci oraz osoby reprezentujące władze rządowe i samorządowe.

W Komitecie działającym przy Oddziale IPN w Krakowie, zasiadają przedstawiciele województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Komitet tworzą: Andrzej Bętkowski, Ryszard Bocian, Ryszard Brodowski, Jerzy Bukowski, Karol Gadowski, Jerzy Gapys, Tomasz Gąsowski, Jerzy Giza, Jan Główka, Jan Janczykowski, Andrzej Kulig, Arkadiusz Latos, Grzegorz Lipiec, Marek Maciągowski, Łukasz Maj, Barbara Nowak, Beata Oczkowicz, Józef Pilch, Teresa Sabat, Jacek Smagowicz, Stanisław Szrek, Antoni Wiatr, Krzysztof Wielgus, Grażyna Zachariasz, Leszek Zakrzewski.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Obwodnica Daleszyc jest częścią projektu obejmującego modernizację ponad 22-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej 764 oraz obwodnicę Sukowa, udostępnioną wcześniej dla ruchu. To jedna z największych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim. Jej wartość to około 140 milionów złotych.


W uroczystości otwarcia nowej drogi uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Dzięki nowym obwodnicom wzmożony ruch omija Daleszyce i Suków.

– Cała trasa wykonana jest w wysokim standardzie, z wieloma obiektami budowlanymi, mostowymi, rondami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, zatokami autobusowymi. Inwestycja na pewno poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie i wpłynie na wspomaganie rozwoju gospodarczego tych terenów – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Inwestycja była współfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

– To najdłuższy odcinek drogowy realizowany w Programie Polska Wschodnia, z dofinansowaniem, które jest jednym z najwyższych. W obecnym okresie programowania z Programu Polska Wschodnia województwo świętokrzyskie pozyskało łącznie ponad 220 mln zł – podkreślił Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która zarządza Programem.


fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

3,4 miliona złotych otrzyma Sandomierz na wymianę oświetlenia ulicznego w gminie. Umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z burmistrzem Sandomierza Marcinem Marcem podpisali  marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Wartość całkowita inwestycji to 4 596 093,80 zł.

W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 1939 punktów świetlnych (w tym dodatkowe 2 nowe punkty świetlne typu OZE doświetlające przejście dla pieszych). Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię z 1 144,40 MWh do 331,25 MWh, co oznacza, że Gmina Sandomierz zaoszczędzi aż 71,5% dotychczasowych kosztów energii elektrycznej.

Głównym celem inwestycji jest obniżenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez zmniejszenie zużycia finalnej energii elektrycznej. Efekt ograniczenia emisji gazów oraz pyłów uzyskany ma być poprzez zmniejszenie mocy zainstalowanej sumy opraw oraz inteligentne sterowanie. Wszystkie planowane oprawy będą fabrycznie nowe. Dzięki wymianie opraw szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 655,40 tony (równoważnika CO2).

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Budynek magazynowo-garażowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach doczeka się gruntownej termomodernizacji. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu tej inwestycji kwotą ponad 390 tys. złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowę dotyczącą realizacji projektu z Komendantem Powiatowym PSP w Starachowicach Wiesławem Ungierem podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. W spotkaniu wziął także udział Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ogólna wartość projektu to prawie 460 tys. zł. W jego ramach przewidziano modernizację instalacji, wymianę okien, drzwi, bramy i oświetlenia oraz docieplenie budynku. W wyniku realizacji inwestycji spodziewana jest oszczędność energii elektrycznej na poziomie 4,24 MWh w ciągu roku i spadek emisji gazów cieplarnianych.

https://www.facebook.com/naostro.info/videos/2516593335289988/

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this