Znajdź nas na

FAKTY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przyznał nam rację! Stwierdził, że prezydent Ostrowca Św. dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa!

Bezczynność z rażącym naruszeniem prawa stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w stosunku do działań Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, o jaką wystąpiliśmy wnioskiem z 12 maja 2021 roku. Sąd zobowiązał prezydenta do rozpatrzenia wniosku, a także zasądził od niego kwotę 597 złotych tytułem zwrotów kosztu postępowania sądowego. To już drugi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na korzyść naszej redakcji. Przypomnijmy, że prezydent Ostrowca Św. wyrokiem WSA w Kielcach został ukarany grzywną, po tym, jak nie przekazał naszej skargi do Sądu (Art. 55. § 1 postęp.przed sąd.adm.)

Siedziba Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim fot. Łukasz Grudninewski/naOSTRO.info

12 maja  2021 roku Marzena Gołębiowska, redaktor naczelna portalu informacyjnego www.naOSTRO.info, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwróciła się o przekazanie kopii faktur, potwierdzeń przelewów, bądź innych nieprzetworzonych dokumentów, na podstawie których Urząd Miasta w Ostrowcu Św. przelał środki finansowe na konta poszczególnych redakcji wymienionych we wniosku.

14 maja 2021 roku urząd miasta poinformował nas, że na dzień udzielenia odpowiedzi nie dysponuje gotowym wykazem ani zbiorem dokumentów, uwzględniającym kryteria wskazane we wniosku.  Wyznaczył nowy termin na rozpatrzenie wniosku – 25 czerwca 2021 rok, podkreślając, że jest to niezbędne ze względu na konieczność podjęcia dodatkowych czynności z uwagi na zakres żądanej informacji. 

2 lipca 2021 roku wnieśliśmy (Marzena Gołębiowska) skargę do WSA w Kielcach na bezczynność prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2019 roku, kiedy to w Urzędzie Miasta odmówiono nam udzielenia informacji publicznej dotyczącej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez gminę w latach 2014-2018 oraz w okresie od stycznia do maja 2019 roku na publikację płatnych ogłoszeń, informacji, materiałów promocyjnych, spotów, programów telewizyjnych w lokalnych mediach z podziałem na poszczególne podmioty.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze „przyznało nam rację”, uchyliło w całości zaskarżoną decyzję organu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie Urząd Miasta w Ostrowcu Św. udzielił nam żądanej przez nas informacji. Sprawę opisywaliśmy tutaj:

W odpowiedzi na naszą skargę z 2 lipca 2021 roku prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego wniósł o umorzenie postępowania sądowego, wskazując, że 17 listopada 2021 roku na piśmie, za pośrednictwem pracownika Urzędu, udostępniono nam wnioskowaną informację. We wniosku argumentował, że jego zaniechanie w udostępnieniu informacji publicznej nie powinno być traktowane, jako celowe, zmierzające do uniknięcia obowiązku jej udzielenia. Podkreślił, że nieudostępnienie  informacji publicznej w terminie  jest wynikiem przeoczenia i błędu pracownika tego organu. Na dowód załączył pisemne wyjaśnienie pracownika Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. z dnia 19 listopada 2021 roku. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przyznał nam rację i naszą skargę uznał za zasadną. Sąd stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

–  (…) ponieważ organ pomimo że wniosek skarżącej nie był jej pierwszym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej skierowanym do tego organu, że został sformułowany w sposób bardzo konkretny i nie budzący wątpliwości, to odpowiedzi na ten wniosek – nadto w sposób, który wywołał zastrzeżenia Sądu – udzielono ze znacznym, bo kilkumiesięcznym uchybieniem terminu i dopiero po wniesieniu skargi do sądu. Należy przy tym dodać, że zaniedbanie pracownika w tym przypadku nie zwalnia organu od narażenia się na skuteczny zarzut rażącego naruszenia prawa – czytamy w uzasadnieniu.

Sąd zobowiązał prezydenta do rozpatrzenia wniosku, a także zasądził od niego kwotę 597 złotych tytułem zwrotów kosztu postępowania sądowego. Treść wyroku zamieszczamy poniżej. 

Przypomnijmy, że  Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego został już ukarany grzywną, po tym jak nie przekazał naszej skargi do WSA w Kielcach

Sprawę opisywaliśmy  tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this